TISA - BAILE OLANESTI

TISA signature remedies

Calming ritual

250,00 lei470,00 lei

Detox ritual

180,00 lei330,00 lei

Treatment for beauty

180,00 lei330,00 lei

Anti-ageing ritual

330,00 lei610,00 lei

Tisa Spa resort. soul tourism

Enjoy unique experiences
offered by Tisa

Rezervare online

Rezervare Aurora Rooms

Online booking

Booking Aurora Rooms

Booking Tisa House

Skip to content