Familie. sanatate. turism cu suflet

Termeni și condiții

Termeni și condiții

ELEMENTE DEFINITORII

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre S.C. OMICRON S.R.L. si partenerii sai, prin intermediul site-ului www.tisa.ro și subdomeniile acestuia catre vizitator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti. Astfel, urmatorii termeni vor insemna: Cumparator – persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce rezerva o camera. Vanzator – societatea comerciala S.C. OMICRON S.R.L., avand sediul social in Brasov, Bd. Garii 7, sau orice partener al sau. Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Clientului. Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus. Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei rezervari electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Daca Vanzatorul confirma rezervarea, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor rezervarii. Acceptarea rezervarii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o rezervare neconfirmata ca avand valoarea unui Contract. Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Rezervarii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator. De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate cu drept de utilizare sub licenta S.C. OMICRON S.R.L. si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

CONFIDENTIALITATE – PUBLICITATE

Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la rezervare fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului. Mesajele tisa.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati si agreati de tisa.ro. Astfel sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor. Datele clientilor nu pot fi folosite, si nici furnizate altor parti. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul site-ului tisa.ro. SC OMICRON S.R.L. nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens. Prin inscrierea in baza de date tisa.ro, cumparatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, etc.

TERMENE SI PENALITATI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite. In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare. In cazul unei Rezervari, aceasta va respecta termenii si conditiile specificate in pachetul ales, anumite pachet sunt cu plata nerambursabila, altele sunt flexibile. In cazul rezervarilor de grup, se stabilesc termenii si conditiile contractuale intre parti.

FACTURARE – PLATI

Pretul, modalitatea de plata si data platii specificate in rezervare. Vanzatorul va livra Cumparatorului o factura pentru bunurile si serviciile livrate, obligatia cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare despre factura conform legislatiei.

ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Rezervare. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile.

RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Rezervarii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa cazare si in special pentru pierderea produselor. Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Rezervarii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Rezervare online

Rezervare Aurora Rooms

Sari la conținut